Miljövänlig isolering med goda egenskaper

Vi använder två soters isolering. De vi använder kommer från sorterat returpapper av dagstidningar samt träfiber av restmaterial från skogsindustrin. Att återvinna material som annars skulle brännas sparar både energi och natur. Då isoleringen består av trä binder den även koldioxid. Väl isolerade byggnader minskar energiförbrukningen. 
 

Isoleringens uppbyggnad i kombination med att den blåses in möjliggör en miminal isoleringstjocklek. Detta underlättar isolering i trånga utrymmen eftersom cellullen kan tränga in i små utrymmen där den bildar en tät och skarvfri isolering. Med hjälp av träfibrets naturliga uppbyggnad kan cellullen uppta fukt från omgivningen. Fukten försvinner sedan succesivt ur isoleringen utan utan att den förlorar sin isoleringsförmåga. Att cellullsisoleringen andas bidrar till en behaglig och önskvärd inomhusmiljö. 
 

Att bygga hus av trä utan ångspärr av plast ger en bättre inomhusmiljö. Isoleringen är ett hygroskopiskt naturmaterial, som kan binda och avge fukt, samtidigt som den binder eller avger värme. Cellullen och träfibern har också en mycket bra ljudisolerande egenskap.

Återförsäljare av isEco och Hunton

VI är Återförsäljare av isEcos och Huntons produkter i Småland och Östergötland


Helhetstänk kring miljö

Vi använder oss av miljöklassade fordon och har i vårt företag ett helhetstänk kring miljö. För oss innebär det allt ifrån att köra miljösmart till att trycka foldrar på miljömärkt papper.