isolering med goda egenskaper

Vi använder träfiber av restmaterial från skogsindustrin. Att återvinna material som annars skulle brännas sparar både energi och natur. Då isoleringen består av trä binder den även koldioxid. Väl isolerade byggnader minskar energiförbrukningen. 
 

Isoleringens uppbyggnad i kombination med att den blåses in möjliggör en miminal isoleringstjocklek. Detta underlättar isolering i trånga utrymmen eftersom lösullsisoleringen kan tränga in i små utrymmen där den bildar en tät och skarvfri isolering.  

Isoleringen är hygroskopisk, har god värmeledningskapacitet och ljudisolerande förmåga.

Återförsäljare av Hunton och Proclima