Produktinformation

Hunton Nativo Träfiberisolering

Hunton Nativo Träfiberisolering är en byggnadsisolering som i huvudsak är baserad på träfiber tillverkad av granflis från norska skogar. Isoleringen är lätt att bearbeta, den är behaglig att arbeta med och åldrings beständig - ett byggmaterial som varar i generationer.

Kort om NativoR Träfiberisolering:

  • Hunton Nativo tillverkas av granflis från norska skogar, en spillprodukt som tas tillvara från sågverken.
  • Träfiberisoleringen kommer från förnybart råmaterial som lagrar kol under hela produktens livslängd.
  • Allt träflis kommer från PEFCTM-certifierat skogsbruk
  • Träfiber har hygroskopiska egenskaper (kan ta emot och avge fukt)
  • Isoleringsskivorna är formstabila, och finns i alla standardtjocklekar
  • Isoleringsskivorna har hög densitet, och har därför goda ljuddämpande egenskaper